Szkolenia Diagnostów SKP Łukasz Ciepiela Tel. 506 449 305
 • SZKOLENIA I KURSY DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

 

Szkolenia i usługi - Łukasz Ciepiela

ul. 11 listopada 40

28-221 Osiek

(woj. Świętokrzyskie)

tel kontakt kurs diagnosty samochodowego 506 449 305           e-mail szkolenia diagnostów małopolska świetokrzyskie podkarpackie lc.lc@poczta.fm

NIP 866 143 63 07      REGON 291174042

Bank Pocztowy nr konta 05 1320 1537 3920 8451 3000 0001

USŁUGI

 

 • Szkolenia diagnostów stacji kontroli pojazdów na terenie województw świętokrzyskiego , małopolskiego , podkarpackiego oraz śląskiego

 • Kursy dokształcające dla diagnostów rozszerzających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów

 • Szkolenia techniczne - geometria ustawienia kół i osi w samochodach osobowych i ciężarowych  z wykorzystaniem dokumentacji serwisowej (GTO LASER , GTL TRUCK )
 • Auto  Naprawa
 • Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych LPG
 • Elektromechanika samochodowa
 • Zmiana opon

 

Sprawdź terminy szkoleń

O MNIE

Zapraszam na szkolenie do mojego Ośrodka Szkoleniowego.

 

 • Od 2013 roku należę do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ( SIMP o. Tarnów )
 • Posiadam uprawnienia diagnosty samochodowego i jestem wykładowcą w Ośrodku szkoleniowym dla diagnostów stacji kontroli pojazdów.
 • Zająłem pierwsze miejsce w konkursie Mistrza diagnostyki w klasyfikacji najlepszego diagnosty podczas VIII Konferencji transportu drogowego w Lubinie 29-30.05.2015r.
 • Zająłem pierwsze miejsce w drugim Ogólnopolskim turnieju diagnostów samochodowych w klasyfikacji indywidualnej najlepszego diagnosty w Polsce . Targi Techniki Motoryzacyjnej Poznań 1-2.04.2016r.
 • Posiadam tytuł mistrza w zawodzie "mechanik pojazdów samochodowych" - ocena bardzo dobry.
 • Tytuł mistrza w zawodzie "elektromechanik pojazdów samochodowych" - ocena bardzo dobry.
 • Certyfikat szkolenia " Naprawiam samochody XXI wieku" – organizowane przez Politechnikę Lubelską 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych o tematyce między innymi teoria i diagnostyka elektronicznych systemów sterowania silnikiem. Lublin 26.07.2010r.
 • Certyfikat ukończonego szkolenia "Naprawiam samochody benzyna plus gaz". 
  36 godz z zakresu montażu , programowa sterowników i diagnostyki instalacji gazowych Organizowane przez Auto & Aero Technologies Sp. z o.o. Lublin 6-27.08.2011r.
 • Certyfikat ukończonego cyklu szkoleń "AKADEMIA STAG" – Szkolenia z zakresu montażu , serwisowania i programowania samochodowych instalacji gazowych. Białystok 9.11.2013r.
 • w dniu  21 czerwca 2018 r wygłosiłem wykład dotyczący samochodowych układów hamulcowych w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie podczas zebrania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich . Film dostępny na stronie kliknij link  https://www.youtube.com/watch?v=U2ig_V_Pbw4&t=8s
 • i inne...

O ośrodku

 • Ośrodek wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.26/00044/2017 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, dzięki temu osoby bezrobotne mogą ubiegać się o sfinansowanie szkolenia przez Urząd Pracy
 • Szkolenie kandydatów na diagnostów i diagnostów rozszerzających swoje uprawnienia prowadzone jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28. listopada 2014 r w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych DzU z 2014 r poz 1836 .
 • Szkolenia prowadzą dyplomowani wykładowcy, którzy na co dzień pracują na stacjach kontroli pojazdów oraz rzeczoznawcy samochodowi z wieloletnim doświadczeniem.
 • Nasz Ośrodek Szkoleniowy współpracuje z radcą prawnym - członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych tj. Dzienniki Ustaw zawierające aktualne podstawy prawne , skrypt (materiały pomocnicze opracowane na podstawie obowiązujących Dzienników Ustaw , Regulaminów i Dyrektyw) , materiały w wersji elektronicznej oraz dostęp do  serwera z bazą pytań które są na bieżąco aktualizowane . Każde pytanie w postaci testu jednokrotnego wyboru zawiera trzy odpowiedzi do poprawnej podana jest podstawa prawna wraz z komentarzem  zawierającym wskazówki i wyjaśnienia oraz fotografie dokumentów . Rozwiązuj testy online , korzystaj z serwera  który na bieżąco będzie oceniał Twoją wiedzę - jest to symulacja egzaminu teoretycznego w Transportowym Dozorze  Technicznym   kliknij link https://diagnostaszkolenia.pl/moodle/
 • Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – naszym atutem jest doświadczenie i wiedza na najwyższym poziomie która zaowocuje Państwa sukcesem.

Prezentacja na temat „Układy hamulcowe w pojazdach samochodowych” Zakłady Mechaniczne Tarnów 21.06.2018r

Szkolenie diagnostów z udziałem biegłego sądowego w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych

Informacje

Wymagania dla kandydatów na diagnostów stacji kontroli pojazdów określa Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Dz.U. z 2022 roku poz 988 art. 84 ust. 2b

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może zostać osoba która posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę:

 

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

 • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

 • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 • z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej - w przypadku ukończenia wyższych studiów do okresu wymaganej praktyki wlicza się praktykę objętą program kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka odbywana jest na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

 

 • UWAGA : Masz wykształcenie zawodowe lub liceum ogólnokształcące - możesz zostać diagnostą i pracować na Stacji Kontroli Pojazdów !!!
 • Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Nauki i Edukacji , osoby dorosłe mogą uzupełnić kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
 • Warunki , organizację i tryb kształcenia określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych DzU poz 652  
 • Kod zawodu 311513 - Technik w dziedzinie naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych (diagnostyki samochodowej) . Żeby uzyskać ten tytuł należy ukończyć kursy MOT.05 oraz MOT.06
 • Po ukończeniu kursów (w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe) należy przystąpić do egzaminu zawodowego - przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną uzyskać kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych
 • O Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy pytaj w Kuratorium Oświaty
 • Dopytaj o kurs ONLINE

 

 

 

Program szkolenia

 

Nr części Rodzaj szkolenia Czas trwania Cena
1 Szkolenie Podstawowe dla diagnostów samochodowych : w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.   (8 dni)

1000zł

2 Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h. (1 dzień) 400zł
3 Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.  (2 dni)

400zł

4 Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem. (2 dni) 400zł
5 Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu: 
a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
c) w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
(3 dni) 400zł
 

 

Cały kurs razem

 

 

116 godz.

(16 dni)

 

2 500zł

(brutto)

  

Aby zapisać się na kurs diagnosty stacji kontroli pojazdów należy przesłać e-mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty za szkolenie na wskazane konto
05 1320 1537 3920 8451 3000 0001 w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub gotówką na szkoleniu

 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem szkolenia w ciągu 8 tygodni  . 

W piątek godz 16.00-21.00, sobota godz 9.00-16.00 i kończą się egzaminem wewnętrznym.

Po ukończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie wymagane do egzaminu w Transportowym Dozorze Technicznym.

Dla osób zainteresowanych jest możliwość zorganizowania noclegu

Terminy szkoleń

Województwo Adres Termin Cena

 

 

 

Świętokrzyskie

 

Kielce , Skarżysko Kamienna , Starachowice Sandomierz , Busko Zdrój , Jędrzejów , Staszów , Ostrowiec Świętokrzysk

 

Pałac Radziwiłłów

 

ul. Artura Radziwiłła 19

28-236 Rytwiany

(koło Staszowa)

  

termin planowany 

 

od

14.10.2022

 

do

10.12.2022

 

 


 

2500zł

(brutto)

Podkarpackie

 

Rzeszów , Stalowa Wola ,Łańcut , Sanok , Jasło , Krosno , Dębica, Przemyśl , Mielec


Indywidualny tryb szkolenia

 

Zainteresowany zapewnia salę do przeprowadzenia szkolenia oraz SKP

 

Skopanie / koło Mielca

Firma Handlowo Usługowa

" ELTRANS"

Stacja Kontroli Pojazdów

39-451 Skopanie

ul . Ks.Jerzego Popiełuszki 19

Termin do uzgodnienia 


 

2 500zł

(brutto)

 Świętokrzyskie

Małopolskie

Podkarpackie

Lubelskie

Indywidualne konsultacje przed egzaminem w Transportowym Dozorze Technicznym

 

jeśli nie zdałeś egzaminu po szkoleniu w innym ośrodku to ta oferta jest dla Ciebie

 teoria i praktyka

 

warunki  do uzgodnienia telefonicznie

od 300 do 400zł

 (brutto)

 


Świętokrzyskie

 

Kielce , Skarżysko Kamienna , Starachowice Sandomierz , Busko Zdrój , Jędrzejów , Staszów , Ostrowiec Świętokrzyski

 

Szukam kolejnego miejsca na szkolenia może w Twojej firmie ???

(okręgowa stacja)

 

 

do uzgodnienia 

 

   2500zł

(brutto)

 


   Lubelskie

 

Lublin , Świdnik , Chełm ,  Puławy

 Zamość

ul Dzieci Zamojszczyzny1D

SKP Top-Spin

 

 

Termin do uzgodnienia 

 

  2500zł    (brutto)


Małopolskie

 

Kraków,Tarnów, Nowy Sącz, Myślenice , Nowy Targ  

 

Nowy Sącz

Stacja Kontroli Pojazdów

Moto Biskupscy

ul Mała Poręba 59

33-300 Nowy Sącz


 

 

 Termin do uzgodnienia

 

 

  2 500zł

(brutto)

Bielsko Biała , Gliwice , Zakopane , Kraków

 

Indywidualny tryb szkolenia

 

 

Zainteresowany zapewnia salę do przeprowadzenia szkolenia oraz SKP

 

 

Jeśli chcesz aby kolejne  szkolenie diagnostów przeprowadzić w Twojej firmie zadzwoń lub napisz na e-maila

 

 

 

 Termin do uzgodnienia  

Podkarpackie

Rzeszów

 

Rzeszów

 

Pogwizdów Nowy 661  Zaczernie koło Rzeszowa

Salon Fiat , Alfa Romeo , Jeep , Hyundai oraz SKP

 

 

Termin do uzgodnienia

2500zł   (brutto)

Formularz zgłoszeniowy

proszę podać nazwę i miejsce kursu

Możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy online lub pobrać formularz 


formularz zgloszeniowy pdf Formularz zgłoszeniowy  
  formularz zgloszeniowy doc Formularz zgłoszeniowy
i przesłać wypełniony na adres email: 

LC.LC@POCZTA.FM 

lub pocztą: 

SZKOLENIA I USŁUGI - ŁUKASZ CIEPIELA

UL. 11 LISTOPADA 40

28-221 OSIEK